Seafarer Application

RELIANCE PARTNERS LTD.
81-364 Gdynia, "KWIATKOWSKI CENTER", Str.: 10-Lutego 16, stairs "B", 3rd floor
tel. + 48 58 6616967 + 48 58 6616008 + 48 58 7831778 +48 606415318 fax.none
email: crewing@reliancepartners.pl

Welcome!

You have 2 hours from now to complete sequence of steps and fill in appropriate data.
After that time Your session will expire.

Remember:

  • Do not use POLISH letters.

  • Fields marked with (*) are required.

  • Date format is 'yyyy-mm-dd'.

  • Please remember to press ADD/SAVE button first before pressing NEXT or BACK button.
    NEXT and BACK buttons are used for navigation ONLY.

OŚWIADCZENIE/STATEMENT:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie i transfer moich danych osobowych do potencjalnych pracodawców zagranicznych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mam prawo do aktualizacji i usunięcia moich danych poprzez wyrażenie takiej woli drogą telefoniczną, listowną oraz pocztą elektroniczną. Przyjąłem do wiadomości, że po 2 latach bezczynności moje konto oraz dane z nim związane będą automatycznie usunięte."

english version:

I hereby give consent for my personal data to be processed (including transfer to potential employers abroad) for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments). I was informed, I can update, edite and delete my data at all times. I know that complete deletion of my data can be performed at any time by contacting Reliance Partners with my request. Additionally I was informed, that if my account remain idle for 2 years than my data and account will be automatically permanently deleted from The Reliance Partners server’s."

Read the privacy statement

According to the company’s privacy policy all personal information provided and collected via this website and its online application procedure shall at all times be acknowledged and treated as confidential.

The purpose of collecting such personal data is to evaluate and contact candidates which have applied and/or which have qualified for any of the job vacancies available on The Company’s website and will only be used for the purpose described within this text and Privacy Policy attached. All data collected via this website and its online application shall be stored and distributed within secured servers locates within the E.U, as indicated in the Privacy Policy, and in full conformity with Data protection regulations and legislation in accordance with the website’s privacy Policy.

Furthermore we hereby acknowledge the legal consequences and liability of misuse of data held by this website and you as a user hereby acknowledge equivalent liability for the provision of false and/or misrepresented and/or illegal data, details and information.

INFORMACJA O COOKIES:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji osoby podczas przechodzenia między kolejnymi etapami aplikacji marynarskiej oraz do sterowania czasem trwania sesji z aplikacją. Wyłączenie plików cookies uniemożliwi działanie aplikacji.

english version:

This site uses cookies to identify people at the transition between the successive stages of the seafarer application and Control the duration of the session with the application. Disabling cookies prevent the application.

Agree(*) :